Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 159 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/classes/templates.class.php on line 159 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/index.php on line 105 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nqafqa442/domains/qafqazpress.az/public_html/engine/modules/show.custom.php on line 98 Vətən sevdalısı » QafqazPRESS İnformasiya Agentliyi
QafqazPRESS » Sosial » Vətən sevdalısı

Vətən sevdalısı

Vətən sevdalısıXatirə Əziz həm də yurd aşiqidir

Şəxsiyyətin «mən»i daxilində cərəyan edən proseslər də həyat hadisələri kimi ikili standart xarakterə malikdir; buna görə insan davranışları ictimai müstəvilərdə bəzən qabarıq xətt kimi özünü göstərir. Şübhəsiz, şəxsi münasibətlər olmasa, həyati anlamlara qarışıq cığır salan düşüncələr çox vaxt ictimai çəkisizliyin təsirində çat verər. Bəlkə də bu səbəbə dünyanın təzad boğçasını bu sistemsizlik müəyyən edir. Səmimi deyək ki, xeyirxah, ali hisslərlə yaşayan nəcib insan, vətənpərvər xanım, zəhmət adamı, «Azərbaycan uğrunda» qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, şair-publisist Xatirə Əzizin (Rəhimli) şəxsiyyət dünyasında özünü aşkar-izhar edən müxtəliflik də təzadlardan doğur.
Səmimi deyək ki, Xatirə xanımın şəxsiyyət kimi sığışa bildiyi həyat çevrəsi ictimai məcrada elə təzadların özüdür. Onun şəxsiyyət siması zaman-zaman həyati qabarıqlıqda təzahür edib və bu gün də eyni sistem ətrafında özünü xarakterizə edir.
Xatirə xanımın daxili dünyası əhatə olunduğu cəmiyyətə böyük fayda verir. Bu, onun insanlara məhəbbətinin bir təzahürüdür. O, bəşəri hisslər aşılayan müasir yanaşmalarını bir növ dialoq-mündəricə tipində göstərir. Yəni, xeyirxahlıq etdiyi şəxslərin mənəviyyat dünyası ilə özünün müqəddəs ruhunu qarşılaşdırır, onlar arasındakı münasibətləri nikbin notlara qərq edir.
İlk baxışdan deyə bilərik ki, zamana təsir etməyi bacaran Xatirə xanımın xeyirxahlığı ilə könül cilvələyən insanlar çətin həyatın astar üzündən zamansızlığa keçid edir, sükutun ön qatlarında qərar tutan səssizlik buzunu parçalayırlar. Bu da ona görə belədir ki, o, həyat hadisələrinə münasibətdə hər zaman hökmran mövqedədir.
Dalğalı zaman fonemi insanları tez-tez çətin həyat qayğıları ilə üz-üzə qoyur. Lakin həyatın hər iki üzündən mərd-mərdanə çıxan Xatirə Əziz onu sərhədsizlikdə sıxan problemlərə qarşı barışmazlığını artırmaqla neçə-neçə insanın da həyat formulunu müəyyən edir. Zənnimizcə, əsl xeyirxahlıq da elə budur.
Xatirə xanımın həyat kredosu, gördüyü işlərin məna çalarları və ictimai zərurətləri əhatəli süjet daxilində özünü göstərir. O, mənəvi aləmlərə nüfuzetmədə son dərəcə fəaldır. Onun ictimai qənaətləri ehkamçı təsirdə deyil, ideal münasibətlərdə təzahür edir. Bu səbəbdən, kollektiv arasında, elə cəmiyyətdə də könül oxşamaq, qəlb sevindirmək onun həyatının əsas göstəricisidir.
Xatirə Əziz haqqında buvaxtadək çoxlu məqalə yazılıb, onlarla insan baxışı onun vətəndaş qayəsini fəlsəfi yöndə xarakterizə edib. Bu yazılar bütünlükdə ictimai düşüncə və həyat tipinə görə diqqəti daha çox cəlb edir. Eyni zamanda, bu yazıların mətndaxili xeyirxahlıq mahiyyəti Xatirə xanımın yaxşılıq faktlarına bələd olması ilə təzahur edir. O mənada ki, onun gördüyü və gələcək illərdə görmək istədiyi işlərin hər biri ayrı-ayrılıqda statistik göstəricilərinə görə də mürəkkəb kateqoriya təsiri bağışlayır.
O şəxsin ki gördüyü xeyirxah işləri barmaqla saymaq mümkün deyil, demək, Tanrı o şəxsi başqalarından məxsusi şəkildə fərqləndirib, onu digərlərindən bir boy yuxarı edib. Məhz Xatirə xanım bu gün Tanrının fərqləndirdiyi, çoxlarından bir boy yuxarıda göstərdiyi Azərbaycan qadınıdır.
Xatirə xanımda Vətənə bu böyüklükdə məhəbbət haradandır? Bəlkə də yersiz sualdır. Hamıda Vətən sevgisi var. Amma çoxumuz bəzən öz maraqlarımızı Vətən marağından qabağa salırıq. Xatirə Əziz isə hətta ən narahat vaxtlarında belə Vətən sevgisi sərgiləməyi özünə şərəf bilir. Xəbər tutmuşuq ki, o, xeyli müddətdir cəbhə bölgələrinə gedir, orada düşmənlə üz-üzə dayanan qəhrəman əsgərlərlə görüşür, onların xidmət şəraiti, digər qayğıları ilə yaxından tanış olur, özünün jurnalist sevgisini onlardan əsirgəmir. Və ən əsası, o, həm də bir neçə ildir bu səfərləri xarakterizə edən «Cəbhə həqiqətləri» kitabı üzərində çalışır. Bu kitabdan çap etdirdiyi bəzi parçalarda biz onun hansı çətinliklərlə üz-üzə qaldığını, Vətən, torpaq sevgisini öz sevgisindən necə üstün tutduğunu aydın sezə bilirik.
Xatirə Əzizin jurnalist yolu Salatın yolu, vətəndaş qayəsi Gültəkin xeyirxahlığıdır. Belə bir vətənpərvər xanıma necə «Əhsən!» deməyək ki?!
Bəli, bu gün adı vətənin dayağı çağrılan vətənpərvər insanlardandır Xatirə xanım. Düşünürük ki, onun ictimai sayıqlıq kodekslərini bir-bir sadalamağa ehtiyac yoxdur. Çünki o, özü də bunu istəmir. O mənada istəmir ki, Vətən üçün görülmüş işlərin əvəzi umulmur. Ancaq vətənpərvər insanlar reklamdan nə qədər qaçmağa çalışsalar da, qədirbilən xalq onları cəmiyyətə təqdim etməyə ara-sıra vaxt və imkan tapa bilir. Elə Xatirə xanımın da ara-sıra cəmiyyətə təqdim edilən insan-vətəndaş qayəsi məhz qədirbilən xalq ənənəsinin bir təzahürü kimi qiymətləndirilir.
Bəzən zamansızlıq anlamında təzahür edən proseslər özündə sərhədsizlik faktları da ehtiva edir. Əlbəttə, əməli işlər sərhəd tanımadığı üçün bəzən çərçivədən çıxır və dünyanı dolaşır. Bu mənada Xatirə xanımın vətəndaş, şair, jurnalist kimi çevikliyi çoxdan bir bölgə sərhəddini aşıb, ümum Azərbaycan hüdudlarına çıxıb.

Vətən sevgisi ilə
yaşayan ziyalı

Heç şübhəsiz, Vətənə məhəbbət, yurda sevgi Xatirə xanımın həyat salnaməsidir. O, bu müstəvidə taleyin həyat çalarlarını təkcə hiss və düşüncələr vasitəsilə doldurmur, eyni anda həm də əməli işləri ilə bu prosesi sürətləndirir, zamanın işıqlı və qaranlıq tərəflərində yeni cığırlar müəyyənləşdirir. Şübhəsiz, anlayışlı insanlar bu cığırların üzərində özü üçün qabarıq bir həyat qaynağı tapır, hisslərini mürəkkəb əhatəsizlikdən çıxarır. Bu zaman da sevinən ürəklər xeyirxah Xatirə xanıma alqış sədaları ucaldır.
Onun davranışında, işlədiyi kollektivdə insanlara münasibətində yüksək rəftar və böyük - təbii nəzakət hissi müşahidə edirik.
Xatirə xanımı zəhmət ucaldıb. O, bu gün də həyatının ən uca məqamlarına məhz zəhmətin müqabilində yetə bildiyini əminliklə ifadə edir. Bu gün onun insanlar arasında hörmət və izzət sahibi olması da elə zəhmətsevərliyinin bir təzahürüdür.
Bütün fəaliyyətini xeyirxahlığa həsr etmiş insanların ömür tarixçəsi əslində, böyük bir salnamədir. Xatirə xanımın da tərcümeyi-halı cild-cild kitablara sığmayacaq qədər genişdir. O mənada ki, onun gördüyü hər bir xeyirxah iş həyat üçün sonsuz məcra yaradır.
Bəli, əməksevərlik insanlıq kodeksidir. Məhz Xatirə xanım da fəaliyyətə başladığı gündən öz əməli işində birinci şərt kimi insanlığı qabardıb, sonra da əzmkarlığını zəhmətsevərliklə cilalayıb.
Həyatın ən çətin pillələri əməklə ucalmağı bacarmaq prosesidir. Bu işin öhdəsindən gələn Xatirə xanım kimi insanlar həm taleyin, həm də qismətin ortaq məxrəcini tapa bilirlər.
Əlbəttə, çoxları mətbuat sahəsində təcrübə toplaya bilər, lakin media işini şəxsiyyət kodeksi ilə cilalamaq, təcrübə ilə ictimai münasibətləri əlbir formada xarakterizə etmək hər kəsin bacardığı iş deyil. Bu mənada deyə bilərik ki, Xatirə xanım həm təcrübəli jurnalist, həm də vətənpərvər xanımdır.
Sıravi müxbirlikdən baş redaktor vəzifəsinə qədər ucalmaq bir insanın bütöv tale yazısını oxumaq qədər çətindir. Lakin pillədən-pilləyə adlamaq, vəzifədən-vəzifəyə ciddiləşmək də geniş yarğanları aşmaq qədər çətindir. Bu rakursda insan əmək sərf edir, zəhmətə qatlaşır; bəzən də həyatını təhlükələr qarşısında qoyur. Düşünəndə ki, bu risklər Vətən üçündür, ürək rahatlanır, qəlb sakitlik tapır. Elə Xatirə Əziz də bu pillələrdən adlayarkən Vətən məhəbbəti ilə dolub. Onu ucalığa çəkən yurda qaynar eşqi və bir də vicdanlı olmasıdır. Əlbəttə, onun ömür, həyat və sənət yolu hazırkı gənclərimiz üçün bir örnəkdir.
Şəxsiyyətinə dərin hörmət bəslədiyimiz şair-publisist Xatirə Əziz bütün fəaliyyəti boyu xalq ənənəçiliyinə sadiq qalmış, Vətən sevgisi sərgiləmişdir.
Əlbəttə, Xatirə xanım hadisə və predmetləri dərk etmək və qiymətləndirmək üçün həmişə fiziki inkişaf səviyyəsinə güvənib. Bu güvənc onu daha adekvat qəbul etmək, əməllərinin bütün çalarlarını dərindən duymaq, xarakterindəki həyati müxtəlifliyi tam aydın görməkdə bizlərə yardımçıdır.
Xatirə xanımın jurnalist-şair və vətəndaşlıq kateqoriyasının ictimai əsasını insanlara hörmət və qayğı təşkil edir. Onun əlahiddə-mədəni münasibəti, nəzakətli ünsiyyəti hər gördüyü işdə - əməldə xüsusi bir heyranlıq doğurur. Onun anlama, dərk etmə funksiyası, dünya və bəşəriyyətə səbrli münasibəti buna əsas verir. Bizə elə gəlir ki, bu tip fikri-hissiyyatlar onun həyata baxışı ilə insanlarda təkcə xoş əhval yaratmır, həm də ictimai hissin zərurətini açır, cəmiyyət-insan münasibətlərinin sematikasını müəyyən edir. Bu, açıq-aşkar intellektual səviyyəmizi yüksəldir, nəticədə, duyğularımızın həyat ritmi artır.
Yazımıza «Vətən sevdalısı» adı seçmişik. Qəhrəmanımız isə təkcə Vətən sevdalısı deyil, həm də yurd aşiqidir; xalqcanlıdır, dövlət və torpaq anlayışları onun üçün Ali hisslərdir. Bütün bunların timsalında biz ona belə müraciət etmişik.
Maraqlıdır ki, ictimai-zəruri təbəddülatları biz Xatirə xanımın əməli işlərində, jurnalist yazılarında, hətta poetikasında belə tam mənada izləyə bilirik. Necə ki, naməlum bir şair nə vaxtsa öz ağrı-acıları ilə baş-başa qalan zaman deyib: «Xırda fikirlilər zamanın nəbzini tutmaqda həmişə aciz olublar, lakin həyat və zaman haqqında böyük düşünənlər böyüklük iddiasında olmasalar da, zaman onları BÖYÜK etmişdir».
Heç şübhəsiz, Xatirə xanımı da BÖYÜKlük zirvəsinə məhz adil ZAMAN və bir də alışdığı, könül verdiyi zəhmət ucaltmışdır.
Nə deyək, arzu edirik ki, xalqımızın bu xeyirxah, vətənpərvər qızı hər zaman o zirvədə qalsın!

Hikmət Məlikzadə,
Şair-publisist,
Prezident mükafatçısı

Baxanlar: 1109
Xəbəri dərc etdi: Sevinc Novruzova


© Copyright ²°¹³ QafqazPRESS.Az | Saytın Təsisçisi və Baş Redaktoru Xatirə Rəhimli
© Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.