» » Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürməsi qaydaları təsdiq edilib

Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürməsi qaydaları təsdiq edilib

Müəllif: Sevinc Novruzova
//
Tarix: 01 may 2014
//
Bölmə: Siyasət
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürməsi qaydaları təsdiq edilib20:23

Milli.Az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi qaydalar bunlardır:

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar “Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli 55 nömrəli Fərmanının 3.6-cı bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər (bundan sonra - tədbirlər) keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi mexanizmini müəyyən edir.
1.2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən xarici dövlətlərlə, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılmasını, tədbirlərin keçirilməsinə razılığın verilməsini və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsini nəzərdə tutur.
1.3. Bu Qaydaların 1.4-cü bəndində göstərilənlər istisna olmaqla, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi birbaşa həyata keçirilir.
1.4. Aşağıdakı qurumlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəlik götürülməsi onların tabe olduqları dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirilir:
1.4.1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının strukturuna daxil olan qurumlar və ya tabeliyində olan digər qurumlar;
1.4.2. yerli icra hakimiyyətinin başçısı yanında olan qurumlar və ya yerli icra hakimiyyəti başçısının tabeliyindəki hüquqi şəxslər.
1.5. Tədbirlərin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən maliyyə yardımı alan təşkilatlar tərəfindən tədbir keçirilməsi ilə bağlı təklif verilməsi və öhdəlik götürülməsi mexanizmi bu Qaydaların 2-ci və 3-cü hissələrinə uyğun olaraq tənzimlənir. Həmin təşkilatlar tərəfindən tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi və öhdəliklərin götürülməsi onların fəaliyyət sahəsi üzrə dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə aparılır.
1.6. Bu Qaydalar dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların dövlət büdcəsi üzrə xərclərində nəzərdə tutulan təxsisatlar çərçivəsində beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərinin keçirilməsinə, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbuluna şamil olunmur.


2. Tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi

2.1. Hər il növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların növbəti ildə Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təklifləri tədbirin keçiriləcəyi büdcə ilindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə (bundan sonra - Maliyyə Nazirliyi) təqdim edilir.
2.2. Keçirilməsi növbəti büdcə ilindən sonrakı il (illər) üçün nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı təkliflər xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürülməsinin son tarixindən əvvəlki ilin iyul ayının 1-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilir.
2.3. Təqdim edilmiş təkliflərə aşağıdakı məlumatlar əlavə olunur:
2.3.1. tədbirin adı;
2.3.2. tədbirin məqsədi;
2.3.3. tədbirin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması;
2.3.4. tədbirin təşkilatçıları;
2.3.5. tədbirdə iştirakı nəzərdə tutulan şəxslərin (xarici iştirakçılar göstərilməklə) sayı;
2.3.6. tədbirin keçiriləcəyi yer, ehtimal olunan tarixi;
2.3.7. Azərbaycan Respublikası tərəfindən tədbirdə iştirak edəcək təşkilatların adı;
2.3.8. tədbirin keçirilməsi üçün ehtimal olunan xərclər, o cümlədən Azərbaycan Respublikası tərəfindən təşkilatçıların (dövlət büdcəsindən maliyyələşən) üzərinə düşən xərclərin məbləği;
2.3.9. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin tədbirin məqsədəuyğunluğu barədə rəyi (beynəlxalq səviyyəli tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulduqda).
2.4. Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən növbəti büdcə ilində (illərində) keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərə dair təkliflərə baxır, həmin tədbirlərlə bağlı məlumatların əks olunduğu ümumi siyahını fərdi və icmal maliyyə tutumu barədə rəyi ilə birlikdə cari ilin avqust ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.
2.5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti cari ilin sentyabr ayının 1-dək bu Qaydaların 2.4-cü bəndində göstərilən ümumi siyahı üzrə tədbirləri və onların maliyyə tutumunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdıraraq təsdiq edir və növbəti ilin (illərin) dövlət büdcəsi layihəsində nəzərə alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə göndərir.


3. Tədbirlərin keçirilməsi üçün öhdəliklərin götürülməsi

3.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bu Qaydaların 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada təkliflər verildikdən və tədbirlərin ümumi siyahısı və maliyyə tutumu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra götürürlər.
3.2. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin tələblərinə riayət edilmədən tədbirin keçirilməsinə dair razılıq verilməsinə və öhdəlik nəzərdə tutan sənədlərin (qərarların, protokolların, bəyannamələrin və s.) qəbul edilməsinə yol verilmir.


4. Yekun müddəa

4.1. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar bu Qaydaların 2.5-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi tədbirlərin ümumi siyahısına və maliyyə tutumuna uyğun olaraq xarici dövlətlər, habelə yerli və (və ya) beynəlxalq təşkilatlar qarşısında maliyyə öhdəliyi götürür və tədbirləri həmin siyahıda nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində həyata keçirirlər.

----------
20:01

Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında fərman verib.

Milli.Az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, sənəddə deyilir:

"Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi ilə bağlı öhdəlik götürülməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 2.1. dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlər keçirilməsi, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi üçün büdcə vəsaitlərinin yeni xərc normalarını bir ay müddətində müəyyən etsin; 2.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 2.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 2.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 2.5. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

4. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və dövlət büdcəsindən maliyyələşən digər təşkilatlara tapşırılsın ki, bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydaların tələblərinə ciddi riayət etsinlər və həmin Qaydalara uyğun olaraq, müvafiq razılaşdırma prosedurları aparılmadan beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı hər hansı öhdəlik götürülməsinə yol verməsinlər".QafqazPRESS.az
banner125x125 banner125x125