» » Bu gün dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anım günüdür

Bu gün dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anım günüdür

Müəllif: Xatirə Rəhimli
//
Tarix: 12 dekabr 2014
//
Bölmə: Siyasət
Bu gün dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anım günüdürBU KİTABDA XALQ ARTİSTİ,DÖVLƏT MÜKAFATLARI LAUREATI CÖVDƏT HACIYEVİN ULU ÖNDƏRƏ HƏSR ETDİYİ "ONU ZAMAN SEÇİB" ADLI 8-Cİ SİMFONİYASI VƏ BU SİMFONİYANIN SSENARİSİ ƏSASINDA YAZILMIŞ MƏNİM "ONU ZAMAN SEÇİB " POEMAM YERLƏŞİR.
8-Cİ SİMFONİYA DÜNYANIN BİR ÇOX ÖLKƏLƏRİNDƏ SƏSLƏNMİŞ VƏ BÖYÜK NÜFUZ QAZANMIŞDI
" ONU ZAMAN SEÇİB " POEMASI İNGİLİS DİLİNƏ TƏRCÜMƏ OLUNARAQ H.ƏLİYEVİN KANADANIN TORONTO ŞƏHƏRİNDƏ BÜSTÜNÜN AÇILIŞI ZAMANI KİTAB ŞƏKLİNDƏ GÖNDƏRİLMİŞDİ.
ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN H.ƏLİYEVƏ VƏ C.HACIYEVƏ!
banner125x125 banner125x125