» » TƏŞƏKKÜR EDİRƏM,CƏNAB PREZİDENT!

TƏŞƏKKÜR EDİRƏM,CƏNAB PREZİDENT!

Müəllif: Səma Zərdablı
//
Tarix: 19 aprel 2019
//
Bölmə: Mədəniyyət
 TƏŞƏKKÜR EDİRƏM,CƏNAB PREZİDENT!


ŞAİR-PUBLİSİST FƏRİDƏ LƏMANI BİR BİRİNDƏN GÖZƏL BAYRAMLAR ƏRƏFƏSİNDƏ RESPUBLİKA PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMINA ƏSASƏN "TƏRƏQQİ " MEDALI İLƏ TƏLTİF OLUNMAĞI MÜNASİBƏTİ İLƏ SƏMİMİ QƏLBDƏN TƏBRİK EDİRİK. FƏRİDƏ XANIM, BELƏ GÖZƏL MÜKAFATLARINZIN AXARLI OLMAĞINI ULU TANRIDAN DİLƏYİRİK!

ŞAİR -PUBLİSİST, JURNALİST: XATİRƏ ƏZİZ (RƏHİMLİ)
banner125x125 banner125x125